ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร