ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IP PABX) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ