ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณยายศิริเภท แซ่โค้ว มารดา นางศิริลักษณ์ คำจันทร์ ผู้พิพากษาสมทบฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณยายศิริเภท แซ่โค้ว มารดา นางศิริลักษณ์ คำจันทร์ ผู้พิพากษาสมทบฯ
          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณยายศิริเภท แซ่โค้ว มารดา นางศิริลักษณ์  คำจันทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร