ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี
          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร สาริกา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร