ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินนรี)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินนรี)
          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร สาริกา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินนรี) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองมุกดาหาร ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร