ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับศาลจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปี 2561”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับศาลจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปี 2561”
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมกับศาลจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปี 2561 โดยมี นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้พิพากษาฯ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย ในการนี้ นายเกรียงไกร สาริกา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร