ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.อีดิธ นามประกาย ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากคณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ทั้งนี้ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลจังหวัดมุกดาหาร