ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร   จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
          เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาท โดยมี นายเหรียญทอง  เพ็งพา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมด้วย ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในด้านการไกลเกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และผู้ประนีประนอมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร