ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อปรึกษาหารือข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการและ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร