ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

สถิติคดีของศาลยุติธรรมฯ ปี ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐)