ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
          เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวนภา พัชรโกมล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเหรียญทอง เพ็งพา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร