ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย
          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยมี       นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเหรียญทอง เพ็งพา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน ๓๐๐ ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร