ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

28

          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุเพชร สารีรักษ์ ผู้พิพากษาฯ พร้อมด้วย นายเหรียญทอง เพ็งพา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานกาชาดและของดี ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง และบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
อ่านข่าว