ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.12/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.118/61
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00