ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

9

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยโสธร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง” รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในการนี้ นายเหรียญทอง เพ็งพา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.15/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.39/60
พบท.ศิริพร(แผน)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.41/60
พบท.ศิริพร(แผน)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.73/59
นัดฟังผลแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ