ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนยิ่งชีพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องแก้วมุกดา  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.117/60
พบท.ศรีรัตน์(แผน)
เวลา 9.00 น.
อ.161/60
พบท.ศรีรัตน์(แผน)
เวลา 9.00 น.
อ.174/59
นัดฟังผลแผนฯ(ประกัน)
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.187/60
พบท.ศรีรัตน์(ล.2)แผน
เวลา 9.00 น.
อ.193/60
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 10
อ.223/60
นัฟังผลแผน(นครพนม)
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.231/60
พบท.ศรีรัตน์(แผน)
เวลา 9.00 น.
อ.236/60
พบท.ศรีรัตน์(แผน)
เวลา 9.00 น.
อ.49/60
นัดฟังผลแผนฯ(ประกัน)
เวลา 9.00 น.