ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-614085 โทรสาร. 042-615393 www.mdhjc.coj.go.th email: mdhjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายเกรียงไกร สาริกา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาววิลาวรรณ ตลับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม เดินทางไปเยี่ยมเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ขนม และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป ณ สถานพินิจและ  คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.114/61
พบท.ธีระ(แผน)
เวลา 09:00
อ.98/61
พบท.ธีระ(แผน)
เวลา 09:00